Партньорски форуми по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

Партньорски форуми по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

05 юли 2018 | 10:13

Кишинев (Република Молдова), 26 септември 2018 г.

Ереван (Армения), 23 октомври 2018 г.

 

Управляващият орган на Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 в сътрудничество със Съвместния технически секретариат и националните органи на участващите държави, и с подкрепата на проекта TESIM организират 2 партньорски форума по повод предстоящото стартиране на втората покана за проектни предложения.

Събитията ще се проведат в гр. Кишинев, Република Молдова, на 26 септември 2018 г. и в гр. Ереван, Армения, на 23 октомври 2018 г.

Партньорските форуми ще предоставят на участниците възможността да намерят подходящи партньори и да започнат обсъждане на своите проектни идеи и допълнителни стъпки за разработване на проекти, както и да получат информация за програмата и поканата за проектни предложения.

За част от потенциалните кандидати от всички участващи държави в програмата, ще бъдат поети разходите за път и настаняване.

Подробностите за условията на подбор на участниците, чиито разходи ще бъдат поети, можете да прочетете тук.

Регистрацията за събитията ще бъде отворена до 17.07.2018 г.

Избраните участници от страните партньорки (Армения, Грузия, Република Молдова, Турция и Украйна) ще получат информация от TESIM относно договореностите за пътуване и настаняване.

За участниците, избрани от държавите-членки (България, Гърция, Румъния), разходите за пътуване и настаняване ще бъдат възстановени от Съвместния технически секретариат / Управляващия орган на програмата.

Участниците, регистрирани, но не избрани, могат да участват във форумите за партньори за собствена сметка.