ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ХАСКОВО

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ

30 май 2019 | 11:04
  • Прикачени файлове (1)
    Покана
Прикачени файлове (1)