Покана за подаване на допълнителни проектни предложения за обекти за подобряване на общинските пътища или участъци от тях и за ВиК инфраструктура на територията на страната

Покана за подаване на допълнителни проектни предложения за обекти за подобряване на общинските пътища или учас

13 май 2022 | 18:06

Настоящото обявление се отнася само за нови предложения или за такива, които са постъпвали в Министерството на регионалното развитие и благоустройство и за тях е настъпила промяна в обстоятелствата.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Покана и условия
Прикачени файлове (1)