Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.

Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по прог

14 април 2021 | 16:23

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството си на Управляващ орган на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. стартира обществени консултации във връзка с изготвения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата.

Програмата ще бъде финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ - ИПП III - като определените приоритети, по които ще се финансират съвместни трансгранични проекти са „По-зелен трансграничен регион“, „По-свързан трансграничен регион“ и „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

Целта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки е да отговори на нуждите на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за предстоящия програмен период 2021-2027 г. и да предложи мерки за устойчивото икономическо развитие на трансграничния региона. Прилагането им ще се извършва в рамките на приоритета на програмата „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

Пълният текст на Проекта на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите на интернет страницата на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu, както и прикачен по-долу.

Каним заинтересованите институции, организации и граждани да представят коментари и становища по предложения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки в срок до 23 април 2021 г. в електронен вид на e-mail адрес: e-tcm@mrrb.government.bg

Получените предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата и ще бъдат разгледани на заседание на Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата.

 

  • Прикачени файлове (1)
    STRATEGY_draft
Прикачени файлове (1)