Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по прог

14 април 2021 | 12:43

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството си на Управляващ орган на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. стартира обществени консултации във връзка с изготвения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата.

 Програмата ще бъде финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ - ИПП III - като определените приоритети, по които ще се финансират съвместни трансгранични проекти са „Екологичен трансграничен регион“, „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ и „По-сигурен трансграничен регион“.

 Целта на Териториална стратегия за интегрирани мерки е да отговори на нуждите на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. и да предложи мерки, с които да допринесе за устойчивото икономическо развитие на трансграничния региона. Прилагането им ще се извършва в рамките на приоритета на програмата „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

 Пълният текст на Проекта на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. можете да намерите на интернет страницата на програмата http://www.ipacbc-bgtr.eu, както и прикачен по-долу.

 Каним заинтересованите институции, организации и граждани да представят коментари и становища по предложения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки в срок до 23 април 2021 г. в електронен вид на e-mail адрес: e-tcm@mrrb.government.bg

 Получените предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата и ще бъдат разгледани на заседание на Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата.

 

 

 

  • Прикачени файлове (1)
    Territorial Strategy BG TR eng 2-for consultations 2
Прикачени файлове (1)