Последващи оценки на регионалните планове за развитие на шестте региона за периода 2014-2020 г.

Последващи оценки на регионалните планове за развитие на шестте региона за периода 2014-2020 г.

09 декември 2022 | 13:26
  • Прикачени файлове (6)
    Последваща оценка на Регионален план за развитие на СИР за периода 2014-2020 г.
    Последваща оценка на Регионален план за развитие на ЮЗР за периода 2014-2020 г.
    Последваща оценка на Регионален план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020 г.
    Последваща оценка на Регионален план за развитие на ЮИР за периода 2014-2020 г.
    Последваща оценка на Регионален план за развитие на СЗР за периода 2014-2020 г.
    Последваща оценка на Регионален план за развитие на СЦР за периода 2014-2020 г.
Прикачени файлове (6)