Правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на търговските дружества с държавно участие от сектори „Строителство“, „Геозащитни мероприятия“ и „Консултантска дейност и проектиране“, в които министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на държавата

Правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на търговските дружества с държавно участ

14 септември 2020 | 16:19
  • Прикачени файлове (8)
    Заповед
    Правила
    Приложение 1 - Декларация за комисията
    Приложение 2 - Заявление
    Приложение 3 - Декларация
    Приложение 4 - Карта за оценка на концепция
    Приолжение 5 - Карта за оценка от събеседване
    Приложение 6 - Карта - окончателна
Прикачени файлове (8)