Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Експертния консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Експертния консултативен съвет по въпросите на

08 април 2015 | 20:06

Заповед № РД-02-14-476/08.04.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Експертния консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството, неразделна част от заповедта

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (4)
    Правила
    Заповед
    Заповед № РД-02-14-148/25.02.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се изменя Заповед № РД-02-14476/08.04.2015 г.
    Заповед № РД-02-14-649 от 19.06.2023 г., с която се изменя на Заповед № РД-02-14-476 от 08.04.2015 г., допълнена със Заповед № РД-02-14-148 от 25.12.2016 г.
Прикачени файлове (4)