ПРАВИЛНИК за реда за водене на регистрите при МРРБ на ЕОТС със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в ЕОТС, чието седалище се намира в друга държава - членка на ЕС

ПРАВИЛНИК за реда за водене на регистрите при МРРБ на ЕОТС със седалище в Република България и на българските

09 октомври 2009 | 00:00
Обн., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., стр. 88
mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    ПРАВИЛНИК за реда за водене на регистрите при МРРБ на ЕОТС със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в ЕОТС, чието седалище се намира в друга държава - членка на ЕС
    Приложение 1: Заявление за съучредяване на/ присъединяване към ЕОТС
    Приложение 2: Заявление за вписване
    Приложение 4: Образци на печати
Прикачени файлове (4)