Предложен е проект на Закон за условията и реда за издаване на разрешения и за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство

Предложен е проект на Закон за условията и реда за издаване на разрешения и за регистрация на физически и юрид

04 ноември 2007 | 23:12
Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпрати за съгласуване проект на Закон за условията и реда за издаване на разрешения и за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство. Проектът на Закона за условията и реда за издаване на разрешения и за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство е изготвен в изпълнение на меморандума, сключен между МРРБ и Българска строителна камара. Министерството е поискало становища по проектозакона от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. На специален електронен адрес LStankova@mrrb.government.bg може да се изпращат мнения и предложения по законопроекта. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност"
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Пълен текст на закона
Прикачени файлове (1)