Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 във връзка с втората покана за проектни предложения

Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014

17 февруари 2017 | 16:00
Прикачени файлове (2)

Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 във връзка с втората покана за проектни предложения

На 9 март 2017 г. в Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе 149, гр. София. ще се проведе национален информационен ден във връзка с предстоящото обявяване на Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Информационният ден се организира от Съвместния секретариат на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В рамките на събитието ще бъде представена програма „Дунав" 2014-2020 г. и ще бъдат разгледани възможностите за разработване на проектни предложения, които допринасят за развитието на Дунавския регион.

С общ бюджет от близо 263 млн. евро програмата ще подкрепя проекти за транснационално сътрудничество в съответствие с приоритетите на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR) в подкрепа на увеличаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природното и културно наследство и ресурсите в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подкрепата за преминаването към нисковъглеродна икономика.

Териториалният обхват на програмата се припокрива с този на Стратегията и включва региони от 9 държави членки на Европейския съюз (Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения) и 3 държави извън Европейския съюз (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също ще могат да участват в програмата с финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

Очаква са Втората поканата да бъде отворена за подаване на Формуляри за кандидатстване през пролетта на 2017 г.

Поканата ще бъде отворена за проектни предложения по следните специфични цели: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 и 3.2 и ограничена до някои теми в рамките на специфични цели: 1.1, 2.1 и 3.1. Повече информация и документацията за поканата са публикувани на интернет страницата на програмата.

Срещата на 9 март 2017 г. е насочена към потенциалните бенефициенти – национални, регионални и местни власти, публично правни организации, неправителствени организации и представители на бизнеса. Във форума ще вземат участие представител на Съвместния секретариат на програмата, който ще разясни изискванията по втората поканата за предложения и водещ български партньор от първата покана, който ще представи опита от успешното кандистване с проект за транснационално сътрудничество.

Желаещите да участват в събитието следва да попълнят електронен регистрационен формуляр за участие най-късно до 6 март 2017 г. За участие се допуска по един представител от дадена институция/ организация. Всяко лице, което се е регистрирало, ще получи потвърждение/ отказ за регистрация на имейл адреса, посочен във формата за регистрация.

При изчерпване на капацитета на залата, регистрацията ще бъде автоматично прекратена преди крайния срок за регистрация!

Работен език на семинара: презентации на английски и български език с осигурен превод за въпроси и дискусии.

Всички, които желаят да участват като партньори в проектите във втората покана за предложения и да получат индивидуална консултация по подготовката на проектно предложение от представителя на Съвместния секретариат в рамките на информационния ден следва да:

  1. попълнят регистрациония формуляр а участие в събитието
  2. опишат своята проектна идея във Формата за индивидуална консултация и да поискат консултация, чрез изпращане на формата до Съвместния секретариат на: niculae.marius-valentin@ngm.gov.hu. Допълнително кандидатите следва да представят списък на въпросите, които искат да бъдат обсъдени със Секретариата. Потвърждение за провеждане на индивидуална консултация се изпраща от Съвместния секретариат до кандидатите.

За допълнителна информация относно организацията на предстоящото събитие може да се обръщате към:

Ирина Рангелова, държавен експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 596, ел. поща: IRangelova@mrrb.government.bg.

Десислава Михайлова – старши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 596, ел. поща: DMihaylova@mrrb.government.bg.

 

Допълнителна информация относно програмата за сътрудничество, база данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори, предстоящи събития във връзка с втарата покана и други може да намерите на електронната страница на програмата.

 

Приложение:.

  1. Дневен ред за информационния ден на 9 март 2017 г.
  2. Форма за индивидуална консултация 
  • Прикачени файлове (2)
    Дневен ред за информационния ден на 9 март 2017 г.
    Форма за индивидуална консултация
Прикачени файлове (2)