Предстои стартиране на втора покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Предстои стартиране на втора покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Ду

10 март 2017 | 17:22

На 9 март 2017 г. в гр. София се проведе национален информационен ден във връзка с предстоящото обявяване на Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 с участието на представители на национални, регионални и местни власти, публично правни организации, неправителствени организации и представители на бизнеса.

Информационният ден бе организиран съвместно от Съвместния секретариат на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В рамките на събитието се представи информация за възможностите за разработване на проектни предложения по програма „Дунав" 2014-2020 г., опита и изводите от допуснатите пропуски и грешки на кандидатите в предишнaтa покана, както и практически съвети и насоки за разработване на успешно проектно предложение от представител на водещ български партньор в първата покана.  

Предстои Втората поканата да бъде отворена за подаване на Формуляри за кандидатстване през пролетта на 2017 г.

Поканата ще бъде отворена за проектни предложения по следните специфични цели: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 и 3.2 и ограничена до някои теми в рамките на специфични цели: 1.1, 2.1 и 3.1. Повече информация и документацията за поканата са публикувани на интернет страницата на програмата.

 

mrrb