Предварително информационно известие за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

Предварително информационно известие за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне

31 март 2020 | 17:05
  • Прикачени файлове (2)
    for Prior notice publication_bg
    b1_priorinfo_en
Прикачени файлове (2)