Презентация от информационни дни, проведени на 6 и 7 април 2023 г., по процедурата по НПВУ BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

Презентация от информационни дни, проведени на 6 и 7 април 2023 г., по процедурата по НПВУ BG-RRP-4.021 „Подкр

26 април 2023 | 14:04
  • Прикачени файлове (3)
    Презентация
    Информационни дни 06.04 - Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията NEW 1
    Информационни дни 07.04 - Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията NEW 1 SECOND MEETING
Прикачени файлове (3)