Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с общоевропейско и национално значение

Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с общоевро

01 февруари 2011 | 15:27

На 24.01.2011г. в Министерски съвет бяха публично представени: „Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с общоевропейско и национално значение” от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Публикуваме проекта на цитирания стратегически документ в електронен вид за обществено обсъждане. В срок до 15 март 2011 г. може да вземете отношение по документа като изпратите конкретни препоръки и/или бележки на следния електронен адрес: V.Davidov@mrrb.government.bg

  • Прикачени файлове (3)
    Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с общоевропейско и национално значение
    Презентация
    Разработка на проекта на стратегическия документ „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Р.България до 2020г. за пътищата с общоевропейско и национално значение“ приета на заседание на Съвета за развитие към Министерски съвет на 20.04.2011г
Прикачени файлове (3)