Процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път 1-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка

Процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автом

05 февруари 2018 | 09:57

API :: Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път 1-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път 1-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево - с. Дамяница“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път 1-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път 1-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево - с. Дамяница“, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, подробно описан в Решение № 12 на Министерския съвет от 11 януари 2018 г. 

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-3 „Перник – Дупница – Сандански – граница Република Гърция”, част от който е Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС. 

Финансирането на процедурата по отчуждаване на частта от имота - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.