Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда на територията на община Ихтиман

Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда на територията на община Ихтиман

06 октомври 2020 | 14:08

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за Обект „Ж.п. линия София – Пловдив", участък Елин Пелин – Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив:
ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на община Ихтиман, Софийска област, подробно описани в Решение № 702 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина - запад (държавна граница с Република Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.