Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони

Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Ст

17 ноември 2015 | 10:09
  • Прикачени файлове (1)
    Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, 27.01.17
Прикачени файлове (1)