Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2

Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2

18 октомври 2021 | 13:03
mrrb
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2
    Екологична оценка
    Становище на МОСВ по ЕО на ЮИР
    Проект на РМС.ЮИР
    Югоизточен регион - становище МОСВ и обобщена справка
Прикачени файлове (5)