Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2

Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2

18 октомври 2021 | 13:11
mrrb
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2
    Екологична оценка
    Становище на МОСВ по ЕО на ЮЗР и Приложение
    Проект на РМС.ЮЗР
    Югозападен регион - становище МОСВ и обобщена справка
Прикачени файлове (5)