Проект на Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.

Проект на Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво

25 април 2019 | 16:01

Настоящият проект на Методически указания е изготвен на основание на чл. 17, т. 11 от Закона за регионално развитие (ЗРР). Методическите указания имат за цел да дадат практически изпълними насоки за унифицирана процедура за изготвяне, приемане и прилагане на Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ново 3 (област).

  • Прикачени файлове (2)
    Методически указания
    Приложение 1 - Списък на общите индикатори
Прикачени файлове (2)