Проект на методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие

Проект на методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие

19 февруари 2016 | 10:47
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Методически указания за разработване на РСПР
Прикачени файлове (1)