Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ни

25 април 2019 | 15:52

Настоящият проект на Методически указания е изготвен на основание чл. 17, т. 9 от ЗРР. Методическите указания ще допринасят за разработването на документите за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на районите от ниво 2.

  • Прикачени файлове (4)
    Методически указания за разработване на РПР 2021 - 2027 - clean
    Приложение 1 - Обща оценка на необходимите ресурси
    Приложение 2 - Списък на общите индикатори
    Приложение 3 - Индикативен списък на важни за района проекти
Прикачени файлове (4)