Проект на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и прилагане на ПМС 160/01 юли 2016, при инфлационни процеси

Проект на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените п

16 май 2022 | 20:31
  • Прикачени файлове (1)
    Проект на методика
Прикачени файлове (1)