Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

19 ноември 2019 | 17:27
  • Прикачени файлове (4)
    НИД на Наредба № 16 от 2004 г.
    Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №16 от 2004
    Приложение №5 към чл.7, ал.1, т.5
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (4)