Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарн

17 февруари 2021 | 13:15
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
    Мотиви към проекта
    Справка, след получени предложения от първо обществено обсъждане в периода 15.09-15.10.2020 г.
Прикачени файлове (3)