Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и

19 януари 2024 | 11:00
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на НИД на Наредба № Iз-1971 от 2009
    Мотиви към проект на НИД на Наредба № Iз-1971 от 2009
Прикачени файлове (2)