Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на к

29 октомври 2018 | 18:20

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г.) се издава на основание чл. 75, ал. 4 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.).

  • Прикачени файлове (3)
    Мотиви
    Проект на Наредба
    Таблица с приети-неприети-НИД Наредба КТС
Прикачени файлове (3)