Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквани

05 декември 2022 | 17:17
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
Прикачени файлове (3)