Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и ек

05 януари 2024 | 11:07
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
    Мотиви
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)