Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

19 юли 2021 | 16:46
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г.
    Мотиви към проекта
Прикачени файлове (2)