Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

29 април 2021 | 11:26
mrrb
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)