Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на

11 юни 2021 | 16:33
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Справка за отразяване на постъпилите предложения
Прикачени файлове (3)