Проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия (ДПЕБУКСЕЕ)

Проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енерги

25 октомври 2023 | 18:12

Е-mail за становища, коментари и препоръки: consult@mrrb.government.bg

  • Прикачени файлове (1)
    Проект на наредба
Прикачени файлове (1)