Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната

16 март 2020 | 12:25

      

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на наредба
    Мотиви към проекта
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)