Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни

23 януари 2019 | 13:00
  • Прикачени файлове (4)
    Проект
    Мотиви
    Справка
    Справка за отразяване на постъпилите в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) предложения от обществените консултации по проекта на наредбата
Прикачени файлове (4)