Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни

23 януари 2019 | 13:00
  • Прикачени файлове (3)
    Проект
    Мотиви
    Справка
Прикачени файлове (3)