Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци

17 ноември 2022 | 09:31
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проекта на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци в периода 17.11.2022 г. - 19.12.2022 г.
Прикачени файлове (3)