Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон

20 юли 2018 | 17:09

     

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба за защита на сгради от радон
    Мотиви към проекта
    Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения
Прикачени файлове (3)