Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищ

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на с

19 юни 2019 | 17:10

      

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на наредба
    Мотиви към проекта
    Доклад
Прикачени файлове (3)