Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи(мрежи)и съоръжения извън населените места и селища

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на с

20 декември 2019 | 12:38
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви към Наредбата за В и К сервитутите
    Справка за отразяване на постъпилите предложения
Прикачени файлове (3)