Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и

22 септември 2018 | 09:12
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Доклад
Прикачени файлове (3)