Проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите

Проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугит

24 септември 2019 | 13:22

      

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на наредба
    Мотиви към проекта
    Доклад
Прикачени файлове (3)