Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за преми

28 август 2023 | 17:05

С проекта на постановление се цели допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, като се въвеждат отстъпки на база изминати километри за календарен месец, считано от 01.07.2023 г. за пътните превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона.

Дата на откриване – 28.08.2023 г.

Дата на приключване – 27.09.2023 г.

  • Прикачени файлове (4)
    Проект на Постановление
    Доклад
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Частична предварителна оценка на въздействието
Прикачени файлове (4)