Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на

09 септември 2022 | 14:57
  • Прикачени файлове (4)
    Проект на Постановление
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
Прикачени файлове (4)