Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона з

18 ноември 2022 | 13:58
  • Прикачени файлове (6)
    Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие
    Мотиви
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие
    Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ по Частичната предварителна оценка на въздействието
    Справка от проведените консултации
Прикачени файлове (6)