Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с По

17 юли 2019 | 15:47
  • Прикачени файлове (4)
    Проект
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействие
    Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“
Прикачени файлове (4)