ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ( ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г.)

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕП

13 януари 2020 | 19:12
mrrb
  • Прикачени файлове (6)
    Проект на постановление на Министерския съвет
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Справка становища, получени след съгласуване на проект на ПМС
    Справка становища,получени след публикуване на проекта на ПМС
Прикачени файлове (6)