Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г.за утвърждаване на списък на общинските пътища

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 20

27 август 2021 | 12:14

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68, 374, 545 и 646 от 2017 г., № 45 и 353 от 2018 г., № 359 от 2019 г., № 20, 641, 696 и 887 от 2020 г., № 283 и 285 от 2021 г

  • Прикачени файлове (2)
    Мотиви-проект на РМС
    РМС
Прикачени файлове (2)