Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвъ

05 декември 2019 | 09:56
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на решение
    Доклад
Прикачени файлове (2)