Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на пътен участък – публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища

Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на пътен участък – публична държавна собственост, за път

20 декември 2019 | 16:59
  • Прикачени файлове (2)
    RMC
    Doklad
Прикачени файлове (2)